Przydomowe oczyszczalnie ścieków MIASTO

Biologiczne oczyszczalnie ścieków
W zasadzie opróżniamy tylko gęste i stałe produkty oczyszczania, podczas gdy uzdatnione płyny możemy odprowadzić do rowu, rzeki lub strumyka, czy bezpośrednio do wód gruntowych. Tak uzdatnione ścieki są niegroźne dla środowiska naturalnego. Szczególnie pomocne są takie oczyszczalnie, w miejscowościach gdzie nie ma kanalizacji i w najbliższym czasie nie jest planowana.
Podobne korzyści mogą uzyskać zakłady przemysłowe. Oczyszczanie ścieków przemysłowych (tych, które nie są zbyt toksyczne), zdecydowanie zredukuje koszty w dłuższej perspektywie.

Naszym dystrybutore jest firma szambo ekologiczne i przydomowa oczyszczalnia